Prezentacje audiowizualne Ovid

Następujące audiowizualne samouczki Ovid są dostępne w języku polskim:

Co to jest Ovid?
Link do wideo: Polish

Basic Search
Link do wideo: Polish

Advanced Search
Link do wideo: Polish

Full Text Journals
Link do wideo: Polish

Prezentacje audiowizualne OvidMD

Następujące audiowizualne samouczki Ovid są dostępne w języku polskim:

Introduction to OvidMD
Link do wideo: Polish

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentacje audiowizualne Anatomy

Następujące audiowizualne samouczki Ovid są dostępne w języku polskim:

Introduction to Visible Body
Link do wideo: Polish

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karty Informacyjne Ovid

Karty referencyjne to pożyteczne narzędzia dla użytkowników umożliwiające poznanie bogatych funkcjonalności naszych platform.

Następujące karty są dostępne dla Ovid w języku polskim:

Karta Referencyjna Ovid: Polish

Karta Referencyjna "My Projects: Polish

Karty Informacyjne OvidMD

Karty referencyjne to pożyteczne narzędzia dla użytkowników umożliwiające poznanie bogatych funkcjonalności naszych platform.

Następujące karty są dostępne dla OvidMD:

Informacje ogólne: Polish
Quick Reference Card: Polish

Ovid

Kontakt z działem wsparcia

Aby skontaktowacć się ze specjalistą Pomocy Technicznej lub Biurem Obsługi Klienta skorzystaj z adresu: [email protected]

Przegląd oferowanych przez nas usług jest opisany w tej broszurze: Polish

x

Ovid.com uses cookies and similar techniques to improve the functionality and performance of this website and our services. These cookies allow us to track your behavior on — and possibly off — our website. By continuing your use of this website, you consent to this use of cookies and similar technologies. See our privacy policy for more information.